Què fem

El nostre treball gira entorn a tres grans pilars: la reforma, la rehabilitació i l'obra nova

Realitzem tot tipus de reforma, tant d'obra major com de menor, sempre partint d'un estudi tècnic previ per garantir la seva correcta execució. Ens ocupem, a més, dels serveis d'enderrocament, estructura, instal·lacions, lampisteria, pintura i neteja final, entre uns altres. 

Els nostres serveis de rehanilitació són molt amplis: aluminosis, restauració de façanes, conservació d'edificis i rehabilitació de cobertes. 

Quant a obra nova, ens ocupem de tot l'assessorament i la realització del projecte, de l'execució d'obra, així com també de la tramitació de totes les llicències necessàries. Realitzem pressupostos detallats per partides, els quals engloben tant la mà d'obra com els materials necessaris.